Kadar se odločamo za nezgodno zavarovanje je pomembno, da izberemo najboljše za denar, ki smo ga pripravljeni nameniti. Da bomo izbrali najbolje nezgodno zavarovanje, moramo primerjati kritja in ceno. Dodatno pa moramo primerjati tudi splošne pogoje, kar bi sicer morali upoštevati že pri kritjih, vsekakor pa je dobro, da na to posebej povdarimo, saj veliko ljudi spregleda določene omejitve in izključitve, ko se odloča za sklenitev zavarovanje.

Če pogledamo najprej kritja, lahko ta razdelimo na obvezna, osnovna in dodatna. Obvezno zavarovanje je za trajno invalidnost, saj brez tega kritja, zavarovanja sploh ne moremo skleniti. Osnovna so tista, ki pa so običajno že zajeta v paketu. To so npr. za smrt, bolnišnični dan in dnevno nadomestilo, če smo zaradi nezgodi ostali doma.

Kot dodatna pa bi lahko našteli tista kritja, ki se med zavarovalnicami razlikujejo in so manjšega pomena. Veljajo bolj kot dodatna kritja, ki jih lahko določena oseba še sklene. To je lahko zlom kosti, mesečna renta v primeru določene stopnje invalidnosti, oprostitev plačila v primeru odpovedi, transport v primeru nezgode, …

Za nezgodno zavarovanje je pomembno, da sklenemo dovolj visoko zavarovalno vsoto za tista kritja, ki so za nas pomembna. Poenostavljeno bi lahko rekli, da je to visoko kritje za trajno invalidnost, v koliko pa imamo tudi od sebe odvisne osebe, je dobro dodati tudi zavarovanje za nezgodno smrt.

Trajna invalidnost je namreč tisto kritje, ki nam in našim bližnjim lahko zelo spremeni življenje. Za prilagoditve pa bomo potrebovali kar nekaj denarja. Običajno se priporoča ZV nad 50.000€

Kot omenjeno je dobro skleniti tudi za smrt, če imamo odvisne osebe, kot so otroci. V tem primeru moramo imeti tudi življenjsko zavarovanje, ampak o tem si lahko več preberete v drugem članku.

Koliko dodatnih kritij boste izbrali je seveda odvisno od vas, glede na vašo situacijo in način življenja. Predvsem pa je tukaj pomembno, da vključite tisto, kar vas skrbi in kaj vam lahko najbolj spremeni življenje. Če si zlomite roko in bi prejeli 5€ zavarovalnine na dan za obdobje desetih dni, to ne bo kaj prida vplivalo na vaše življenje.

Da najdete najboljše nezgodno zavarovanje, se je najprej potrebno pogovoriti z dobrim agentom, katerega namen ni samo prodati čim večje zavarovanje, ampak se z vami pogovoriti in vam ponuditi nekaj predlogov in nasvetov. Nato naj vam pripravi nek informativni izračun (naročite si ga lahko tudi preko povezave zgoraj), da vidite kakšna bi bila cena takšnega zavarovanja.

V kolikor je višja od zneska, ki ste ga bili pripravljeni nameniti za to zavarovanje, preverite, če lahko kakšno kritje zmanjšate ali umaknete, predvsem na podlagi zgornjega predloga, da vam določene škode ne bodo posebno vplivale na življenje.

nezgodno zavarovanje

Naslednja stran:

Predhodnja stran: