Kadar govorimo o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, ne govorimo vedno o dopolnilnem zavarovanju. Dopolnilno zavarovanje je sicer pogovorno ime za dodatno, ampak obstajajo tudi druga dodatna zavarovanja.

Kar se tiče dopolnilnega, ga imajo v Sloveniji tri zavarovalnice, dodatna zavarovanja pa imajo vse zavarovalnice, ki delujejo v Sloveniji.

Pri dodatnem zavarovanju lahko omenimo nezgodno zavarovanje, ki nam nudi izplačilo zavarovalnine v primeru trajne invalidnosti, zloma kosti, bolnišnično nadomestilo, dnevno odškodnino in odškodnino v primeru nezgodne smrti. To je oblika zavarovanja, ki je na splošno zelo priljubljena.

Med pogoste oblike štejemo tudi turistično zavarovanje, ki ga sklenemo kadar se odpravljamo v tujino. Zdravstvena asistenca in kritje stroškov zdravstvenih storitev bo nam koristilo, ko bomo v tujino otrebovali zdravstvene storitve in v primeru sklenitve turističnega zavarovanja, le teh ne rabimo kriti iz svojega žepa.

V zadnjem času se je povečala ponudba zdravstvenih zavarovanj zaradi dolgih čakalnih vrst. V primeru sklenitvega takšnega zavarovanja, nam zavarovalnica plača obisk pri specialistu, kjer smo na vrsti v zelo kratkem času. Običajno v roku desetih dni. Tako prej dobimo diagnozo in lahko prej začnemo z zdravljenjem.

Obstajajo še druge oblike, predvsem pa si je potrebno bolj podrobno pogledati posamezna zavarovanja, kar najdete na strani dodatno zdravstveno zavarovanje.

Tam najdete pregled najrazličnejših oblik in kritij, naročite informativni izračun, da preverite ceno in se pozanimate o drugih podrobnostih. Za konec si velja zapomniti, da če govorimo o dodatnem (dopolnilnem) zavarovanju, so nam na voljo 3 zavarovalnice, če pa o drugih oblikah, pa skoraj vse druge zavarovalnice za premoženjska in osebna zavarovanja.