RORC line d.o.o. smo majhno gradbeno podjetje iz okolice Litije s ponudbo: asfaltiranja dvorišč in cestišč, asfaltiranja muld, zemeljskih pripravljalnih del, gradnje cest, gradbenih izkopov, polaganja robnikov, polaganje granitnih kock, polaganje pranih plošč, tlakovanja in gradnje škarp.

Kvalitetno izvedbo storitev nam omogoča lasten park brezhibne gradbene mehanizacije in strojev ter ekipa usposobljenih zaposlenih. Zavedamo se, da moramo neprestano vlagati v vzdrževanje strojev in opreme, ker je to ključnega pomena za dolgoročen obstoj. K boljši kvaliteti izvedenih del pa v veliki meri vplivajo tudi dobri odnosi v ekipi in timsko delo, na kar smo še posebej ponosni.

Zelo smo veseli, da smo se hitro uveljavili kot podjetje s kvalitetnimi storitvami, hitro odzivnostjo in kot podjetje, ki se vedno drži dogovorjenih rokov.

Obiščite stran na http://www.rorc.si

Naslednja stran:

Predhodnja stran: